Print Favourite

UniCredit Consumer Financing IFN S.A., societate administrata in sistem dualist, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13865/14.08.2008, CUI 24332910, inscrisa in Registrul General al Bancii Nationale a României sub numarul RG-PJR-41-110247/24.10.2008 , Registrul Special sub numarul RS-PJR-41-110065/09.02.2010 si Registrul institutiilor de plata sub numarul IP-RO-0009/02.03.2015, inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 10243, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3, capital social subscris si varsat: 103.269.200 Lei, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in scopul analizarii solicitarii de credit si contactarii dumneavoastra de catre reprezentantii nostri. 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata,  UniCredit Consumer Financing IFN S.A., in calitate de “Operator”,  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, ori o alta persoana. Scopurile colectarii si prelucrarii datelor sunt: analiza solicitarii de credit si contactarea dumneavoastra de catre reprezentantii nostri.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati date. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea analizarii solicitarii de credit, respectiv a contactarii dumneavoastra ulterioare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopurile mentionate. Datele nu vor fi dezvaluite decat tertelor parti agreate de UniCredit Consumer Financing IFN si care vor actiona in calitate de imputerniciti, conform  Legii nr. 677/2001 si exclusiv in scopurile mentionate prin prezentul. Datele cu caracter personal vor fi procesate prin mijloace electronice sau automate in Romania de catre UniCredit Consumer Financing IFN S.A. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de:

(i) dreptul de informare cu privire la datele personale si la entitatile sau categoriile de entitati carora le pot fi comunicate datele cu caracter personal, precum si scopurile si metodele prelucrarii, 

(ii) dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de acesta;  

(iii) dreptul de interventie asupra datelor: dreptul de a obtine actualizarea, rectificarea, integrarea, stergerea, anonimizarea sau blocarea datelor cu caracter personal; 

(iv) dreptul de opozitie: dreptul de a obiecta in totalitate sau partial, pe motive intemeiate si legitime, la procesarea datelor cu caracter personal, in conditiile legii;

(v) dreptul de a obiecta in mod gratuit si fara nicio justificare la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing direct;  

(vi) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

(vii) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la UniCredit Consumer Financing IFN S.A, Bucuresti, Sector 1, str Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.