Print Favourite
CAT TIMP PRELUCREAZA BANCA DATELE PERSONALE
 
Datele personale sunt prelucrate de către Operator, după cum urmează:
 
  • Pe durata de valabilitate a contractelor, respectiv 10 ani de la încetarea relației contractuale;
  • Pe o durata de 5 ani, in cazul in care nu s-a încheiat o relației contractuala cu dumneavoastră, conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism.
  • Pe durata relației contractuale cu Operatorul, precum si 1 an de la încetarea acesteia pentru prelucrarea datelor in scop de marketing va avea loc. In situația in care Persoana vizata isi retrage consimtamantul de marketing direct, ori se opune acestei prelucrari efectuate in baza interesului legitim al Operatorului, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului, respectiv al exercitarii dreptului de opozitie.
  • Prelucrarea datelor prin înregistrarea imaginilor captate de camerele video, respectiv a apelurilor telefonice realizate pe linia de suport clienți sunt păstrate pe o perioada de 30 de zile de la data înregistrării acestora, cu excepția cazului in care exista temeiuri legale justificative pentru a fi păstrate pe o perioada mai îndelungata
 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR