Print Favourite

 
 ASIGURARI DE VIATA ATASATE CREDITELOR SI CARDURILOR DE CREDIT
 
Pe parcursul derularii contractului de credit/card de credit pot aparea evenimente care determina fie o diminuare a veniturilor imprumutatului, fie disparitia lor, fapt ce poate conduce la neplata ratelor de credit. UniCredit Consumer Financing IFN SA pune la dispozitia clientilor sai produse de asigurare complementare creditelor sau cardurilor de credit, care ofera protectie in cazul imposibilitatii de plata a datoriei fata de institutia de creditare.
Cele mai des intalnite evenimente ce duc la incapacitatea de plata sunt: pierderea involuntara a locului de munca (somajul), pierderea temporara sau totala a capacitatii de munca (urmare a unui accident sau din cauze naturale) si decesul persoanei asigurate.
 
CARE ESTE SOCIETATEA DE ASIGURARE CU CARE COLABORAM?
 
Asigurarea aferenta produselor de creditare oferite de Unicredit Consumer Financing IFN SA, in calitate de agent de asigurare subordonat, inregistrat in Registrul Intermediarilor cod RAJ 194913 este emisa de S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A – societate autorizata pentru efectuarea asigurarilor de viata si generale; Companie membra a Grupului Generali, listat in Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de catre IVASS sub nr. 26, Administrata in sistem dualist, cu Sediul Social in Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 si 7, Cod postal 011857- OP12; Telefon +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call Center: +40372 010 202, www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com; Autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2008- Sistem de Management al Calitatii, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, Cod LEI : 213800J9BYTZ1Z4YK783, Capital social: 178.999.221,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr 15699.
 
Asigurarea este FACULTATIVA, clientul poate beneficia de asigurare doar la cerere.
Asiguratul poate sa renunte la contract fara preaviz in termen de cel mult 20 de zile de la data includerii in asigurare. Renuntarea produce efect retroactiv, prima de asigurare achitata de catre asigurat urmand sa fie restituita integral acestuia.
 
CARE SUNT PRODUSELE DE ASIGURARE DISPONIBILE LA CONTRACTAREA UNUI CREDIT DE REALIZARI PERSONALE, CREDIT DE REFINANTARE SAU UNUI CARD DE CREDIT UNICREDITCARD PRINCIPAL SAU PREMIUM, CONTRACTATE DE LA UNICREDIT CONSUMER FINANCING PRIN SUCURSALELE UNICREDIT BANK SA?
 

Pachet de asigurare destinat creditelor de Nevoi Personale si Refinantare contractate de la UniCredit Consumer Financing prin intermediul sucursalelor UniCredit Bank SA:

 • Deces din orice cauza si deces din accident -acopera 100% soldul creditului la data producerii riscului asigurat; pentru persoanele peste 65 de ani sau in cazul persoanelor care sufera de boli cronice sau sunt incadrate intr-un grad de invaliditate (I, II sau III conform Legislatiei in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare) la data intrarii in asigurare, riscul acoperit prin asigurare este doar decesul din accident;
 • Invaliditate totala si permanenta din orice cauza -acopera 100% soldul creditului la data expirarii Perioadei de Eliminare (7 luni) / la data producerii riscului asigurat (pentru cazurile de Invaliditate in care nu se aplica Perioada de Eliminare);
 • Incapacitate temporara de munca din orice cauza (acopera rata lunara, egala cu valoarea unui Total lunar de plata datorat de Asigurat Contractantului conform graficului de rambursare, pentru respectivul Contract de Credit, calculat la data expirarii Perioadei de Eliminare (30 de zile consecutive) / Recalificare (60 de zile consecutive), dar nu mai mult de 4.000 lei pentru fiecare Total lunar de plata, maxim 6 luni per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate);
 • Pierderea involuntara a locului de munca (Somaj) (acopera rata lunara, egala cu valoarea unui Total lunar de plata datorat de Asigurat Contractantului conform graficului de rambursare, pentru respectivul Contract de Credit, calculat la data expirarii Perioadei de Eliminare (3 luni consecutive) / Recalificare (6 luni consecutive pentru persoanele angajate cu contract de munca sau de 12 luni pentru persoanele care au un contract de mandat / administrator, pentru directorii / administratorii de companii etc), dar nu mai mult de 4.000 lei pentru fiecare, maxim 6 luni per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate).
Costul asigurarii si modalitatea de calcul:
Prima de asigurare poate fi prima unica, finantata de catre imprumutator sau prima lunara.
- Prima de asigurare unica: 0,15% * valoarea initiala a creditului * durata initiala a creditului (in luni)
- Prima de asigurare lunara: 0,15% * valoarea initiala a creditului
 

Pachet de asigurare destinat cardurilor de credit UniCreditCard Principal sau Premium:

 • Deces din orice cauza si deces din accident -acopera 100% creditul scadent (limita de credit utilizata de catre Client) pana la data producerii riscului asigurat; pentru persoanele asigurate cu varsta mai mare de 65 de ani sau in cazul in care persoanelor care sufera de boli cronice sau sunt incadrate intr-un grad de invaliditate (I, II sau III conform Legislatiei in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare) la data intrarii in asigurare, riscul acoperit prin asigurare este doar decesul din accident;
 • Invaliditate totala si permanenta din orice cauza (acopera 100% creditul scadent (limita de credit utilizata de catre Client) la data expirarii Perioadei de Eliminare (7 luni) / la data producerii riscului asigurat (pentru cazurile de Invaliditate in care nu se aplica Perioada de eliminare);
 • Incapacitate temporara de munca din orice cauza -acopera 5% din valoarea creditului scadent (5% din limita de credit utilizata de catre Client), calculata la data expirarii Perioadei de Eliminare (30 de zile consecutive) / Recalificare (60 de zile consecutive), maxim 6 date scadente (indemnizatii lunare) consecutive per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate);
 • Pierderea involuntara a locului de munca (Somaj) -acopera 5% din valoarea creditului scadent (5% din limita de credit utilizata de catre Client), calculata la data expirarii Perioadei de Eliminare (3 luni consecutive) / Recalificare (6 luni consecutive pentru persoanele angajate cu contract de munca sau de 12 luni pentru persoanele care au un contract de mandat / administrator, pentru directorii / administratorii de companii etc), maxim 6 date scadente (indemnizatii lunare) consecutive per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate.
Costul asigurarii si modalitatea de calcul:
- Prima de asigurare unica finantata de catre imprumutator: 0,50% * valoarea initiala a creditului * durata initiala a creditului (in luni)
 
CARE SUNT PRODUSELE DE ASIGURARE OFERITE DE GENERALI PRIN INTERMEDIUL UNICREDIT CONSUMER FINANCING LA CONTRACTAREA UNUI CREDIT IN MAGAZIN, AUTO SAU CARD DE CREDIT UNICREDITCARD PARTENER (CU SAU FARA PRIMA TRANZACTIE) CONTRACTATE DE LA UNICREDIT CONSUMER FINANCING PRIN INTERMEDIUL PARTENERILOR.
 

Pachet de asigurare destinat creditelor de achizitie bunuri de consum si cardului de credit UniCreditCard Partener, cu Programul Prima Tranzactie:

 • Deces din orice cauza si deces din accident -acopera 100% soldul creditului / Primei Tranzactii la data producerii riscului asigurat; pentru persoanele asigurate cu varsta mai mare de 65 de ani sau in cazul persoanelor care sufera de boli cronice sau sunt incadrate intr-un grad de invaliditate (I, II sau III conform Legislatiei in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare) la data intrarii in asigurare, riscul acoperit prin asigurare este doar decesul din accident;
 • Invaliditate totala si permanenta din orice cauza -acopera 100% soldul creditului / Primei Tranzactii la data expirarii Perioadei de Eliminare (7 luni) / la data producerii riscului asigurat (pentru cazurile de Invaliditate in care nu se aplica Perioada de Eliminare);
 • Incapacitate temporara de munca din orice cauza -acopera rata lunara a creditului / Primei Tranzactii, egala cu valoarea unui Total lunar de plata datorat de Asigurat Contractantului conform graficului de rambursare, pentru respectivul Contract de Credit, calculat la data expirarii Perioadei de Eliminare (30 de zile consecutive) / Recalificare (60 de zile consecutive), dar nu mai mult de 4.000 lei pentru fiecare Total lunar de plata, maxim 6 luni per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate;
 • Pierderea involuntara a locului de munca (Somaj) -acopera rata lunara a creditului/Primei Tranzactii, egala cu valoarea unui Total lunar de plata datorat de Asigurat Contractantului conform graficului de rambursare, pentru respectivul Contract de Credit, calculat la data expirarii Perioadei de Eliminare (3 luni de zile consecutive) / Recalificare (6 luni consecutive pentru persoanele angajate cu contract de munca sau de 12 luni pentru persoanele care au un contract de mandat / administrator, pentru directorii / administratorii de companii etc), dar nu mai mult de 4.000 lei pentru fiecare Total lunar de plata, maxim 6 luni per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate;
Costul asigurarii si modalitatea de calcul:
- Prima de asigurare unica finantata de catre imprumutator: 0,50% * valoarea initiala a creditului * durata initiala a creditului (in luni)
 

Pachet de asigurare destinat cardului de credit UniCreditCard Partener, fara Programul Prima Tranzactie:

 • Deces din orice cauza si deces din accident -acopera 100% creditul scadent (limita de credit utilizata de catre Client) pana la data producerii riscului asigurat; pentru persoanele asigurate cu varsta mai mare de 65 de ani sau in cazul persoanelor care sufera de boli cronice sau sunt incadrate intr-un grad de invaliditate (I, II sau III conform Legislatiei in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare) la data intrarii in asigurare, riscul acoperit prin asigurare este doar decesul din accident;
 • Invaliditate totala si permanenta din orice cauza -acopera 100% creditul scadent (limita utilizata de catre Client la data expirarii Perioadei de Eliminare (7 luni) / la data producerii riscului asigurat (pentru cazurile de Invaliditate in care nu se aplica Perioada de Eliminare);
 • Incapacitate temporara de munca din orice cauza (acopera 9% din creditul scadent ( limita de credit utilizata de catre Client), calculata la data expirarii Perioadei de Eliminare (30 de zile consecutive) / Recalificare (60 de zile consecutive), maxim 6 date scadente (indemnizatii lunare)consecutive per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate);
 • Pierderea involuntara a locului de munca (Somaj) (acopera 9% din creditul scadent ( limita de credit utilizata de catre Client), calculata la data expirarii Perioadei de Eliminare (3 luni consecutive) / Recalificare (6 luni consecutive pentru persoanele angajate cu contract de munca sau de 12 luni pentru persoanele care au un contract de mandat / administrator, pentru directorii / administratorii de companii etc), maxim 6 date scadente (indemnizatii lunare) consecutive per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate)
Costul asigurarii si modalitatea de calcul:
- Prima de asigurare lunara: 0,50%* valoarea limitei utilizate a cardului de credit (la data emiterii raportului de activitate)
 

Pachet de asigurare destinat Creditelor Auto:

 • Deces din orice cauza si deces din accident -acopera 100% soldul creditului la data producerii riscului asigurat; pentru persoanele peste 65 de ani sau in cazul persoanelor care sufera de boli cronice sau sunt incadrate intr-un grad de invaliditate (I, II sau III conform Legislatiei in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare) la data intrarii in asigurare, riscul acoperit prin asigurare este doar decesulul din accident;
 • Invaliditate totala si permanenta din orice cauza -acopera 100% soldul creditului la data expirarii perioadei de eliminare (7 luni) / la data producerii riscului asigurat (pentru cazurile de Invaliditate in care nu se aplica Perioada de Eliminare);
 • Incapacitate temporara de munca din orice cauza (acopera rata lunara a creditului, egala cu valoarea unui Total lunar de plata datorat de Asigurat Contractantului conform graficului de rambursare, pentru respectivul Contract de Credit, calculat la data expirarii Perioadei de Eliminare (30 de zile consecutive) / Recalificare (60 de zile consecutive), dar nu mai mult de 4.000 lei pentru fiecare Total lunar de plata, maxim 6 luni per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate);
 • Pierderea involuntara a locului de munca (Somaj) (acopera rata lunara a creditului, egala cu valoarea unui Total lunar de plata datorat de Asigurat Contractantului conform graficului de rambursare, pentru respectivul Contract de Credit, calculata la data expirarii Perioadei de Eliminare (3 luni consecutive) / Recalificare (6 luni consecutive pentru persoanele angajate cu contract de munca sau de 12 luni pentru persoanele care au un contract de mandat / administrator, pentru directorii / administratorii de companii etc), dar nu mai mult de 4.000 lei pentru fiecare, maxim 6 luni per eveniment asigurat, maxim 2 evenimente asigurate).
Costul asigurarii si modalitatea de calcul:
Prima de asigurare poate fi prima unica, finantata de catre imprumutator sau prima lunara.
- Prima de asigurare unica: 0,15% * valoarea initiala a creditului * durata initiala a creditului (in luni)
- Prima de asigurare lunara: 0,15% * valoarea initiala a creditului
 
Nota: Pentru informatii detaliate va rugam sa consultati Conditiile de asigurare emise de Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. sau sa va adresati UniCredit Consumer Financing IFN S.A. la numarul de telefon 0212009700 (apel cu tarif normal, de luni pana vineri in intervalul orar 9-17.30), Departamentul Asigurari, precum si prin e-mail la adresa UCFin.ContactClienti@unicredit.ro.
 
In cazul in care doriti sa atasati produsului financiar oferit de UniCredit Consumer Financing IFN S.A. si produsul de asigurare de viata, va rugam sa comunicati optiunea dumneavoastra reprezentantului UniCredit Consumer Financing IFN S.A.
 
Descarca documentatia de asigurare de aici:
 
Conditii Generale de Asigurare atasate contractelor de credite de achizitie bunuri de consum si contractelor de card de credit Partener cu Programul Prima Tranzactie
Conditii Generale de Asigurare atasate contractelor de carduri de credit Principal, Premium si Partener fara Programul Prima Tranzactie
Conditii Generale de Asigurare atasate contractelor de credite de Nevoi Personale
Lista persoanelor fizice care desfasoara activitatea de bancassurance
Certificat de inregistrare in registrul intermediarilor in asigurari