Print Favourite
Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Cerere de exercitare a drepturilor persoanei vizate conform GDPR
Informarea cu privire la prelucrarea datelor in sistemul Biroului de Credit
Fundamentarea legalitatii prelucrarii datelor personale in Sistemul Biroului de Credit
Politica privind utilizarea cookie-urilor
 
Extras din POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
 
ANUNTURI DE ACTUALIZARI ALE DOCUMENTATIEI AFERENTE REGULAMENTULUI UE NR. 679/2016 IN ARIA PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Anunt rectificare a Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (30.07.2019).
Anunt actualizare documentatie cu data de 06.08.2019.
Anunt actualizare documentatie cu data de 06.09.2019.
Anunt actualizare documentatie cu data de 29.11.2019.
Anunt actualizare documentatie cu data de 13.12.2019.
Anunt actualizare a Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (15.01.2020).
Anunt actualizare documentatie cu data de 06.03.2020.
Anunt actualizare documentatie cu data de 13.04.2020.
Anunt actualizare documentatie cu data de 15.05.2020.
Anunt de actualizare documentatie cu data de 22.02.2021.
Anunt de actualizare documentatie cu data de 23.03.2021.
Anunt actualizare documentatie cu data de 12.05.2021 .
 
LISTA PARTENERI CONTRACTUALI