Print Favourite
Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Informare privind prelucrarea datelor personale in contextul supravegherii video a spatiilor UniCredit Consumer Financing IFN SA
Informare privind prelucrarea datelor personale dedicata personalului (angajati ori colaboratori) partenerilor contractuali si UniCredit Consumer Financing IFN SA
Cerere de exercitare a drepturilor persoanei vizate conform GDPR
Informarea cu privire la prelucrarea datelor in sistemul Biroului de Credit
Fundamentarea legalitatii prelucrarii datelor personale in Sistemul Biroului de Credit
Politica privind utilizarea cookie-urilor
 
Extras din POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
 
ANUNTURI DE ACTUALIZARI ALE DOCUMENTATIEI AFERENTE REGULAMENTULUI UE NR. 679/2016 IN ARIA PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
LISTA PARTENERI CONTRACTUALI