Print Favourite
CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE?
 
Scopul Principal al prelucrării Datelor Personale este prestarea serviciilor financiare de catre Operator clienților săi. Acest scop presupune realizarea, in cadrul raportului concret cu fiecare client, a tuturor activităților legate de încheierea si/sau modificarea si/sau executarea contractului de finantare/garantie. In cadrul acestor activitati sunt incluse si verificarile necesare pentru evaluarea eligibilitatii Persoanei vizate pentru acordarea produsului/ serviciului solicitat ori a oricărui alt produs sau serviciu avantajos.
 
Operatorul prelucrează Date Personale si in următoarele Scopuri strans Corelate celui principal:
  • realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte, conform legislației privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului – Regulamentul BNR nr. 9/2008 și Legea nr. 656/2002;
  • realizarea raportărilor către instituțiile de stat, conform legislației speciale, respectiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților (ex. ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP etc.);
  • executarea silita a sumelor datorate, colectarea debitelor/ recuperarea creanțelor datorate Operatorului, conform contractelor încheiate și a interesului legitim al Operatorului, de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu clientul/ Persoana vizata;
  • realizarea raportărilor în cadrul Grupului UniCredit si consolidarea contabila la nivelul Grupului UniCredit, inclusiv realizarea unui proces eficient de management al riscurilor la nivel de Grup si de gestionare si monitorizare a clientilor Grupului, prin activitati care includ, fara a se limita la calcularea indicatorilor folositi in evaluarea bonitatii, a riscului de credit, stabilirea gradului de indatorare, monitorizarea adecvata a tuturor obligatiilor asumate fata de Grup etc.;
  • pentru monitorizarea, securitatea şi paza persoanelor, spaţiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate în sediile Operatorului,, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
  • pentru înregistrarea comunicărilor prin fax, canale digitale (ex. E-mail) şi a apelurilor şi convorbirilor telefonice realizate prin intermediul Contact Center-ului Operatorului, în scopul eficientizării şi îmbunătăţirii serviciilor acordate, precum și al încheierii şi executării în condiții optime a contractelor, respectiv al realizării tranzacțiilor telefonice şi online;
  • realizarea analizelor ce pot conduce la profilarea în scopul marketingului direct (ex. evaluarea produselor deţinute, istoricului tranzacţiilor efectuate, calcularea unor indicatori în evaluarea solvabilității/ riscului de creditare etc.) şi marketingul direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, inclusiv a sistemelor automate de apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, respectiv email, SMS, fax, cum ar fi pentru primirea de newslettere/alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor/serviciilor Grupului UniCredit (de finanțare/creditare/alte tipuri), în cazul în care ați exprimat un astfel de acord de marketing;
  • pentru verificarea satisfacției clientului și a calității serviciilor și produselor achiziționate, în temeiul interesului legitim al imbunătățirii permanente a serviciilor/ produselor financiare oferite;
  • în scopuri statistice;
  • transmiterea de comunicari comerciale clientilor existenti la data de 25.05.2018, care au exprimat inainte de aceasta data un acord in privinta prelucrarilor in scop de marketing direct, insa nu au reinnoit acest acord dupa data intrarii in vigoare a Regulamentului UE nr. 679/2016 (25.05.2018). Temeiul prelucrarii este interesul legitim al Operatorului de promovare a brandului, produselor si serviciilor proprii, de identificare a nevoilor actuale ale persoanelor vizate, de furnizare a unor oferte imbunatatite si ajustate acestor nevoi si de retentie a persoanelor vizate .
 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR