Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Informarea cu privire la prelucrarea datelor in sistemul Biroului de Credit
Fundamentarea legalitatii prelucrarii datelor personale in Sistemul Biroului de Credit
Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit
Politica privind utilizarea cookie-urilor
 
Extras din POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
 
ANUNTURI DE ACTUALIZARI ALE DOCUMENTATIEI AFERENTE REGULAMENTULUI UE NR. 679/2016 IN ARIA PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Anunt rectificare a Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (30.07.2019)
Anunt actualizare documentatie cu data de 06.08.2019.
Anunt actualizare documentatie cu data de 06.09.2019.