CE DREPTURI ARE PERSOANA VIZATA SI CUM LE EXERCITA
 
Clientul si celelalte persoane vizate, au următoarele drepturi prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor:
 
  • dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre Operator conform articolelor 12 – 14;

  • dreptul de acces la date conform art. 15;

  • dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;

  • dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;

  • dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;

  • dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;

  • dreptul de a obiecta, conform art. 21;

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;

  • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

  • dreptul de a retrage oricând consimţământul de marketing direct și de realizare a profilului dumneavoastră în scop de marketing, conform art. 7 alin. (3) .din Regulamentul General UE privind protecția datelor. Retragerea consimtamantului nu va afecta operațiunile de prelucrare a datelor realizate anterior, in baza acordului dumneavoastră.

 
In vederea exercitării acestor drepturi, Persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata olograf, la sediul Operatorului mentionand pe plicul de corespondenta "UniCredit Consumer Financing IFN S.A. - Responsabilul cu protecția datelor"  si/sau la nr. de fax : +40 21 200 97 01 si/sau la adresa de e-mail: ucfin.contactclienti@unicredit.ro. Departamentul de Relații Clienți al Operatorului va transmite informațiile privind Datele personale si, dupa caz, masurile luate, la adresa menționata in solicitare sau la cea aflata in evidenta Operatorului, in termenul prevăzut de lege, menționat mai jos.
 
În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE privind protecţia datelor. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea solicitarii. 
 
Operatorul isi rezerva dreptul de a stabili o taxa in cazul cererilor repetate conform Regulamentului General UE privind protecția datelor.
De asemenea, va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor: roucfindpo@unicredit.ro.
 
Persona vizata poate sa isi exercite aceste drepturi si direct fata de Operatorii asociați, astfel cum sunt informați prin Nota de informare adresata de Operator acesteia conform articolelor 12 – 14 din Regulamentul General privind protecția datelor.
 
In cazul in care Operatorul  intentioneaza sa prelucreze ulterior date cu caracter personal in alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, Operatorul va furniza persoanei vizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante, potrivit Regulamentului UE.  Totodata, Operatorul poate ajusta periodic prezenta Politica, orice ajustare urmand a fi disponibila pe www.ucfin.ro, iar persoanele vizate vor fi anuntate prin postarea prealabila a unui anunt in acest sens pe www.ucfin.ro. De aceea, va recomandam sa vizitati periodic www.ucfin.ro
 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR