Print Favourite
CE INTRA IN SFERA DATELOR PERSONALE?
 
Operatorul prelucrează in cadrul activităților sale legitime, raportat la scopul prelucrarii, date cu caracter personal, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea:
 
  • Date de identificare (ex. prenume, nume, numele anterior, pseudonimul, sexul, adresa de domiciliu si de resedinta, data, locul si tara nașterii, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate/pasaportului), alte date ale actului de identitate, alte date din actele de stare civila, cetatenia, datele din permisul de conducere/certificatul de inmatriculare,
  • Date de contact (ex. adrese, numar de telefon fix/mobil, fax, adrese electronice),
  • Date privind profesia, locul de munca, numarul dosarului de pensie, date privind studiile,
  • Date privind situatia economica si financiara, date privind bunurile si proprietatile detinute, garantii reale/personale, date privind angajamentele financiare si sursele de venit ale clientului sau, după caz, ale Celorlalte Persoane Vizate,
  • Denumirea dizabilitatii de care sufera, in mod potential, persoana vizata (ex. persoana surdomuta) si orice informatii aferente, aduse la cunostinta Operatorului in mod voluntar de persoana vizata, in procesul de depunere a documentelor necesare acordarii unui serviciu ori produs al Operatorului si/sau de analiza a cererii de acordare a unui serviciu ori produs al Operatorului sau pe durata relatiei contractuale, nefiind elemente solicitate de Operator,
  • Date privind imputernicitul/imputernicitii persoanei vizate, continutul si limitele imputernicirii si orice alte date aferente evidentiate in documentul ce atesta imputernicirea (ex. : procura notariala).
  • Date bancare,
  • Semnătura, imaginea, etc.
 
In unele cazuri, este posibil sa fie solicitate date privind situația litigiilor in care clientul este implicat, precum si alte date in functie de situatia clientului, acestea fiind necesare Operatorului pentru evaluarea eligibilității clienților si/sau garantilor in scopul acordarii finantarii solicitate (ex: stabilirea bonității si gradului de îndatorare, etc), precum si pentru stabilirea riscului de credit asociat.
 
Raportat la scopul prelucrarii, folosirea codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi justificata de:
 
  • prevedere legala - actele normative din domeniul cunoasterii clientelei, prevenirii si sanctionarii spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului (de ex.: Regulamentul nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finanțării terorismului emis de Banca Nationala a Romaniei) dau dreptul Operatorului sa prelucreze datele avand functie de identificare ale anumitor persoane (de ex.: clienți, persoane care actioneaza in numele clientilor, beneficiari reali ai tranzactiilor) in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
  • in vederea incheierii si executarii contractului cu Operatorul- Operatorul foloseste codul numeric personal si celelalte date de identificare, respectiv fata de calitatea de garant/co-debitori a Celorlalte Persoane vizate, in vederea identificarii fara echivoc a persoanei vizate, in asa fel incat sa nu se produca o substituire a clienților/Celorlalte Persoane Vizate, pentru a se limita erorile in efectuarea operatiunilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicarii cu clientul in verificarea curenta si, de asemenea, in cadrul comunicarii cu terte persoane (ex.: in cadrul actiunilor de monitorizare si verificare de catre Operator a modului de fuctionare a mecanismelor derivate din contractele incheiate de Operator cu partenerii sai, implicati in incheierea si/sau modificarea si/sau executarea contractelor de finantare si/sau garantie semnate de Operator cu persoanele vizate). Experienta Operatorului arata ca si din punctul de vedere al clientului este mai eficienta identificarea prin codul numeric personal decat prin numarul de contract, număr de cont si prin alte date de diferentiere, oferind astfel o garantie reala a identificarii clientului, respectiv o executare intocmai a clauzelor contractuale incheiate cu Clientul/garantul/co-debitorul.
 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR