Cine este UNICREDIT CONSUMER FINANCING?
 

UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A. (societate administrată în sistem dualist, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13865/14.08.2008, CUI 24332910, înscrisă în Registrul General al Băncii Naţionale a României sub numărul RG-PJR-41-110247/24.10.2008 , Registrul Special sub numărul RS-PJR-41-110065/09.02.2010 si Registrul Institutiilor de plata sub numarul IP-RO-0009/02.03.2015, cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3, capital social subscris si varsat: 103.269.200 Lei, denumita in continuare „Operatorul“), prelucrează in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor), datele cu caracter personal cu buna credința si in realizarea scopurilor specificate in Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica”).

Operatorul, in desfășurarea activităților sale comerciale, actioneaza cu prudenta, respecta legislația României si a Uniunii Europene aplicabile, protejeaza datele cu caracter personal ale clienților si ale celorlalte persoane vizate, respectand intocmai legislatia aplicabila.

Persoanele ale caror Date personale sunt prelucrate de catre Operator sunt denumite in continuare „Persoana vizata”. Operatorul a obtinut Datele personale ale Persoanei vizate fie direct de la aceasta (ex. cand Persoana vizata este client sau potential client al Operatorului), fie indirect de la o terta parte (ex. de la un client sau colaborator/ partener al Operatorului) sau din alte surse (ex. internet, registre publice, portalul instantelor de judecata administrat de Ministerul Justitiei, Oficiul National al Registrului Comertului, institutii/ autoritati publice).

Operatorul colaborează strans cu UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L., Debo Leasing IFN S.A., UniCredit Insurance Broker S.R.L, UniCredit Bank S.A., UniCredit S.p.A., cu orice alte entitati afiliate, prezente si viitoare, precum si cu toti acționarii direcți sau indirecți, prezenți si viitori ai Operatorului, menționate/i pe pagina de internet a Grupului UniCredit la adresa http://www.unicreditgroup.eu/dazen („Instituții financiare si de creditare selectate ale Grupului UniCredit”), entitati care împreuna cu Operatorul sunt denumite in cuprinsul prezentului document “Grupul”.

Prezentele sectiuni reprezintă o sursa importanta de informare oferita clientului înainte de realizarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, suplimentar informarilor separate pe care Operatorul le furnizeaza Persoanelor vizate, conform art. 12 – 13 sau după caz, art. 14 din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR