TEMEIURI LEGALE – CARE ESTE BAZA LEGALA A PRELUCRARII?
 

Operatorul prelucreaza Datele personale in considerarea urmatoarelor temeiuri legale din Regulament:

  1. a) in baza consimtamantului Persoanei vizate – art. 6 alin. (1) lit. a);
  2. b) pentru încheierea si executarea unui contract la care Persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea Persoanei vizate înainte de încheierea unui contract – art. 6 alin. (1) lit. b);
  3. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului – art. 6 alin. (1) lit. c);
  4. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale Persoanei vizate sau ale altei persoane fizice – art. 6 alin. (1) lit. d);
  5. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestita Operatorul – art. 6 alin. (1) lit. e);
  6. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale Persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când Persoana vizată este un copil – art. 6 alin. (1) lit. f).

 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR