Print Favourite
CARE SUNT PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE?

 

In prelucrarea datelor cu caracter personal Operatorul si persoanele împuternicite de acesta respecta întocmai principiile de prelucrare a datelor prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor (articolul 5), după cum urmează:

a. Legalitate, echitate şi transparenţă: datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, corect și transparent, persoana vizată fiind informată cu privire la existenţa unei operaţiuni de prelucrare şi la scopurile acesteia legitime, stabilite pe criterii de echitate fata de drepturile si interesele fundamentale ale Persoanei vizate;

b. Limitarea scopului operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal se colectează de către Operator în scopuri specifice, explicite și legitime și nu se prelucrează ulterior pentru scopuri adiționale care nu sunt compatibile cu scopul colectării datelor;

c. Proporționalitatea si reducerea la minim a datelor cu caracter personal: datele se prelucrează de o maniera adecvată, relevantă și limitată la necesitatea de a realiza scopurile legitime si precis determinate pentru care sunt prelucrate.

d. Exactitatea datelor. Datele prelucrate sunt exacte şi, în cazul în care este necesar, acestea sunt actualizate. In acest sens, Operatorul trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere.

e. Limitarea legata de stocarea datelor. Datele sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

f. Integritatea si confidențialitatea datelor. Datele sunt prelucrate in conditii de securitate adecvate astfel incat sa se asigure protecția acestora împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, respectiv împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a datelor.

 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR