Print Favourite
CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE?
 
Scopul Principal al prelucrarii Datelor Personale este prestarea serviciilor financiare de catre Operator clientilor sai. Acest scop presupune realizarea, in cadrul raportului concret cu fiecare client, a tuturor activitatilor legate de incheierea si/sau modificarea si/sau executarea contractului de finantare/garantie. In cadrul acestor activitati sunt incluse si verificarile necesare pentru evaluarea eligibilitatii Persoanei vizate pentru acordarea produsului/ serviciului solicitat ori a oricarui alt produs sau serviciu avantajos.
 
Operatorul prelucreaza Date Personale si in urmatoarele Scopuri strans Corelate celui principal:
 • realizarea analizei de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a tranzactiilor suspecte, conform legislatiei privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului – Regulamentul BNR nr. 9/2008 si Legea nr. 656/2002;
 • realizarea raportarilor catre institutiile de stat, conform legislatiei speciale, respectiv pentru indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor (ex. ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP etc.);
 • executarea silita a sumelor datorate, colectarea debitelor/ recuperarea creanțelor datorate Operatorului, cu realizarea evaluarilor prealabile (ex.: risc, financiare), conform contractelor încheiate ori care se vor incheia de Operator și a interesului legitim al Operatorului, de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu clientul/ Persoana vizata;
 • realizarea raportarilor in cadrul Grupului UniCredit si consolidarea contabila la nivelul Grupului UniCredit, inclusiv realizarea unui proces eficient de management al riscurilor la nivel de Grup si de gestionare si monitorizare a clientilor Grupului, prin activitati care includ, fara a se limita la calcularea indicatorilor folositi in evaluarea bonitatii, a riscului de credit, stabilirea gradului de indatorare, monitorizarea adecvata a tuturor obligatiilor asumate fata de Grup etc.;
 • pentru monitorizarea, securitatea şi paza persoanelor, spatiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate in sediile Operatorului,, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • pentru inregistrarea comunicarilor prin fax, canale digitale (ex. E-mail) si a apelurilor si convorbirilor telefonice realizate prin intermediul Contact Center-ului Operatorului, in scopul eficientizării si imbunatatirii serviciilor acordate, precum si al incheierii si executarii in conditii optime a contractelor, respectiv al realizarii tranzactiilor telefonice si online;
 • realizarea analizelor ce pot conduce la profilarea in scopul marketingului direct (ex. evaluarea produselor detinute, istoricului tranzactiilor efectuate, calcularea unor indicatori in evaluarea solvabilitatii/ riscului de creditare etc.) si marketingul direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, inclusiv a sistemelor automate de apelare care nu necesita interventia unui operator uman, respectiv email, SMS, fax, cum ar fi pentru primirea de newslettere/alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor/serviciilor Grupului UniCredit (de finantare/creditare/alte tipuri), in cazul in care ati exprimat un astfel de acord de marketing;
 • pentru verificarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, in temeiul interesului legitim al imbunatatirii permanente a serviciilor/ produselor financiare oferite;
 • in scopuri statistice.
 • furnizarea serviciilor de semnatura electronica (atasate produselor si serviciilor furnizate de Operator si solicitate de persoanele vizate, prin canalele puse la dispozitie de Operator (art. 6, alin. 1, lit. b din Regulamentul UE).
 • monitorizarea si verificarea de catre Operator a modului de functionare a mecanismelor derivate din contractele incheiate de Operator cu partenerii sai (implicati in incheierea si/sau modificarea si/sau executarea contractelor de finantare si/sau garantie semnate de Operator cu persoanele vizate), inclusiv prin solicitarea de catre Operator de la partenerii sai contractuali si/sau furnizarea de catre Operator catre partenerii sai contractuali de informatii, rapoarte, in scopul efectuarii de analize, identificarii vulnerabilitatilor si remedierii acestora, optimizarii/cresterii volumului vanzarilor, identificarii segmentelor de clientela care vor fi abordate/reabordate, conform legii (art. 6, alin. 1, lit. b din Regulamentul UE).
 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR