Print Favourite
DE CE ESTE NEVOIE CA OPERATORUL SA PRELUCREZE DATE PERSONALE?
 
Datele personale ale persoanelor vizate sunt necesare Operatorului pentru negocierea, încheierea si derularea de contracte intre Operator si client, conform obiectului de activitate al Operatorului si solicitărilor clientului, pentru identificarea exacta a clientului si a celorlalte persoane vizate (in scopul eliminării/limitării activitatiilor frauduloase sau al eliminarii/limitarii introducerii in circuitul legal a veniturilor rezultate din activitatea infractionala), in conformitate cu Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism si celelale acte normative sau Regulamente ale Bancii Nationale a Romaniei aplicabile; precum si pentru ca Operatorul sa poata verifica daca sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate pentru acordarea produsului/serviciului solicitat de client ori a oricărui alt produs sau serviciu avantajos.
 
Datele Personale sunt prelucrate pentru scopuri legitime mentionate mai sus, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din relația contractuala încheiata, atat de catre Operator, cat si de catre client.
 
Astfel, se vor avea in vedere următoarele aspecte privind necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal:
 
  • Datele necesare pentru realizarea Scopului Principal. In situatia in care persoana vizata nu este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, refuzul sau va determina imposibilitatea Operatorului de a initia sau continua cu acesta raporturi juridice contractuale, intrucat este in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor speciale din domeniul financiar privind cunoasterea clientelei, prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, inclusiv de a analiza cererea privind prestarea serviciilor solicitate si de a incheia/derula/executa contractul de finantare si/sau garantie;
  • Datele necesare pentru realizarea Scopurile Corelate: In situatia in care va veti exprima dreptul de obiecțiune pentru operațiunile de prelucrare in scopuri ce tin de supervizarea activitatii Operatorului de către entitati din Grup si consolidarea contabila la nivel de Grup, Operatorul va fi in imposibilitatea de a încheia sau continua un raport juridic cu dumneavoastră, deoarece nu va putea realiza un proces eficient de management al riscurilor la nivelul Grupului si a unui proces cuprinzător de gestionare si monitorizare a riscurilor aferente finanțării clienților Grupului. In cazul operațiunilor de prelucrare a datelor in scop de statistica, obiecțiunea dumneavoastră va fi luata in considerare, in funcție de particularitățile situatiei dumneavoastră, in conformitate cu articolul 21 din Regulamentul General UE privind protectia datelor.
  • Datele necesare pentru realizarea Scopurile Corelate: reclama, marketing si publicitate, inclusiv activitati de promovare si intermediere reciproca intre membrii Grupului a produselor/serviciilor acestora. In situația in care veți obiecta la operațiunea de prelucrare a datelor in aceste scopuri, respectiv in situația in care nu va veți exprima acordului dumneavoastră pentru realizarea acestor operațiuni de prelucrare a datelor, Operatorul nu va putea transmite către dumneavoastră informări comerciale prin sms, e-mail, posta, despre propriile produse sau despre cele ale partenerilor sai/membrilor Grupului. 
  • Datele necesare pentru realizarea Scopului Corelat de monitorizare/supraveghere persoane, spatii si bunuri prin amplasarea camerelor video in sediile Operatorului. In situația in care va veți exprima dreptul de obiectiune, acesta va fi analizat in functie de particularitățile situației dumneavoastră, in conformitate cu articolul 21 din Regulamentul General UE privind protectia datelor, intrucat Operatorul are obligatia de a asigura paza bunurilor si persoanelor conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, precum si de a transmite autoritatilor publice competente informatiile necesare acestora pentru menținerea ordinii publice si combaterea/sanctionarea infractionalitatii.
 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR