Print Favourite
DE CE PRELUCRAM DATELE PERSONALE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI PRIN INREGISTRARE TELEFONICA?
 
Pentru protejarea securitatii clientilor, a celorlalte persoane vizate si a oricaror alti vizitatori, cat si pentru asigurarea pazei si protectiei bunurilor acestora, ale Operatorului si/sau ale angajatilor acestuia, sediul Operatorului este protejat prin supraveghere video, iar imaginilor obtinute prin mijloace de supraveghere video sunt inregistrate. Pentru aceste scopuri, Persoanele vizate anterior menționate, precum si bunurile utilizate de acestea cand sosesc la, acceseaza sau viziteaza sediul Operatorului si/sau spatiile exterioare adiacente, sunt filmate cu mijloace de supraveghere video instalate in locuri vizibile si utilizate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Supravegherea video are loc doar in spatiile destinate publicului, inclusiv pe caile de acces situate in interiorul sau exteriorul imobilului unde este situat sediul Operatorului, locul amplasarii mijloacelor de supraveghere video fiind semnalat prin intermediul unei pictograme care contine o imagine reprezentativa si are vizibilitate suficienta, pozitionata in apropierea locului de amplasare.
 
Imaginile inregistrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video vor fi transmise de catre Operator catre organele de politie si alte autoritati cu atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea, descoperirea si sanctionarea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii. Imaginile astfel obtinute nu vor fi transmise in strainatate.
 
Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea Datelor Personale prin mijloace de supraveghere video are loc atat prin afise/pictograme postate in apropierea locului de amplasare, cat si prin afisarea Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe pagina de internet a Operatorului www.ucfin.ro.
 
Operatorul poate inregistra apelurile telefonice catre/de la Operator, purtate de Operator/Imputernicitii Operatorului cu clientii/potentialii clienti si/sau celelalte persoane vizate, indiferent de persoana care a initiat apelul, si poate pastra aceste inregistrari, in baza consimtamantului obtinut in acest sens de la persoanele vizate in cauza si cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Inregistrarile astfel obtinute vor fi utilizate de Operator in scopul eficientizarii activitatilor si produselor achizitionate, respectiv al incheierii si executarii in conditii optime a contractelor cu clientii, al analizarii anumitor situatii aparute in derularea sau in legatura cu acestea. De asemenea, aceste inregistrari telefonice vor putea fi utilizate si in instanta, ca probe, in cazul unor litigii rezultate din sau in legatura cu contractele respective/finantarea acordata, vor putea fi transmise, in conditiile legii, autoritatilor cu atributii privind apararea persoanelor, proprietatii private si publice, prevenirea, descoperirea si sanctionarea infractiunilor.
 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR